Vores moderne automatiske vaskeanlæg kombinerer den mekaniske rengøring og den manuelle på de vanskeligt tilgængelige steder. Dermed kan vores anlæg anvendes til vask af både lastbiler, trækkere og trailere, men også vask af tankvogne og andre mere specielle vogne kan udføres.

vaskehal
Vi vasker ugentlig ca. 70 enheder. Heraf er halvdelen vores egne enheder, mens resten er for eksterne kunder.

Kontakt Leif Møller/Klaus Pedersen/Mathias Hegndal